parapsychologie

De laatste jaren neemt de belangstelling parapsychologie en voor alles wat met het paranormale te maken heeft opvallend toe. Logisch toch wanneer er meer wordt gesproken over indrukwekkende paranormale verschijnselen. Toch hangt er nu nog altijd een taboesfeer rond het paranormale. Nog te veel verschijnselen worden angstvallig binnenskamers gehouden. Vooral uit angst om als gek en abnormaal afgedaan te worden. Parapsychologen verlenen vandaag dan ook meer hulp dan ze onderzoek doen. Praten over het bovenaardse en onverklaarbare gebeurtenissen toch proberen te verklaren is hoe dan ook positief. samen proberen te verklaren. We geloven nu meer dan ooit in begrippen als leven na de dood, ons vorig leven en in buitenzintuiglijke waarneming.

Parapsychologie komt uit het Grieks

 

In parapsychologie herkennen we twee het Griekse voorzetsel para (‘naast’) en psychologie, vaak zielkunde genoemd. Deze wetenschap maakt vooral onverklaarbare verschijnselen bespreekbaar. Parapsychologie maakt onderscheid tussen psychische verschijnselen zoals telepathie en helderziendheid en fysische verschijnselen zoals psychokinese.

Wetenschappelijke onderzoeken

Parapsychologie hanteert twee soorten onderzoek, namelijk onderzoeken naar de hoeveelheid (kwantitatief) en naar de kwaliteit (het kwalitatieve). Het kwantitatief onderzoek benadert vaststellingen op een statistische manier. Zo wil men vaststellen of een verschijnsel zich wel of niet voordeed. Men gebruikt voor dit soort onderzoeken vaak kaarten, vooral Zenerkaarten met abstracte symbolen. Daarbij moeten willekeurige testpersonen raden welke kaart getrokken worden. De resultaten worden achteraf statistisch onderzocht. Bij kwalitatieve onderzoeken nemen onderzoekers aan dat de gesignaleerde verschijnselen zich wel gebeurden. Met dit soort onderzoek brengt men verschijnselen in kaart. Men richt zich op paranormale gebeurtenissen die spontaan gebeurden

Verdeelde meningen

Parapsychologie is nog altijd vaak omstreden. Velen aanzien het als pseudo-wetenschap. Het paranormale kan volgens hen onmogelijk deel uitmaken van de wetenschap. In e eerste plaats omdat er volgens deze sceptici geen enkel bewijs voor bestaat. Een pseudo-wetenschapper verricht wetenschappelijk onderzoek naar gebeurtenissen die niet bestaan of naar iets wat niet kan onderzocht worden. Vooral de laatste jaren toonde vele parapsychologisch onderzoeken aan dat er vaak voldoende bewijsmateriaal is om het bestaan van paranormale gebeurtenissen beter te verklaren en te begrijpen.

Parapsychologie maakt het onverklaarbare toch verklaarbaar

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *